Cenik

ČLANARINA
Sezonska članarina v Plesnem društvu SalSon 10 €


UDELEŽBA NA TEČAJIH

enkratni obisk
mesečni tečaj*
dvomesečni tečaj**
drugi tečaj mesečno***

13 €
35 €
65 €
25 €


*mesečni tečaj obsega 4 zaporedne vaje po 60 min
**dvomesečni tečaj obsega 8 zaporednih vaj po 60 min
***velja v primeru hkratnega obiska dveh tečajev

Vpis in članstvo:

Ob vpisu izpolnite vpisni list, na podlagi podatkov vodimo evidenco obiskov in plačil.

  • Tečajnino se poravna v naprej pred prvo vajo.
  • Ob vsaki udeležbi ste dolžni “na recepciji” potrditi prisotnost s ter poravnati morebitne obveznosti.
  • Članarino se poravna enkrat na sezono.
  • V primeru odsotnosti 2 zaporednih vaj ali več (v primeru bolezni, poškodbe ali potovanja) telefonsko ali na e-pošto dva dni pred izostankom sporočite svojo odsotnost. Samo v tem primeru Plesno društvo SalSon omogoči prenos vaj v naslednje obdobje. Denarja za neizkoriščene vaje ne vračamo. Neizkoriščene vaje se ne prenašajo v naslednje obdobje.