Cenik

Vpis in članstvo:

  • Ob vpisu izpolnite vpisni list, na podlagi podatkov vodimo evidenco obiskov in plačil.

  • Tečajnino se poravna v naprej pred prvo vajo.

  • Ob vsaki udeležbi ste dolžni “na recepciji” potrditi prisotnost s člansko izkaznico ter poravnati morebitne obveznosti.

  •  Članarino se poravana enkrat na sezono.

  •  Člani društva imajo ugodnosti.

  •  V primeru odsotnosti 2 zaporedni vaji ali več (v primeru bolezni, poškodbe ali potovanja) telefonsko ali na e-pošto dva dni pred izostankom sporočite svojo odsotnost. Samo v tem primeru Plesno društvo SalSon omogoči prenos vaj v naslednje obdobje. Denarja za neizkoriščene vaje ne vračamo. Neizkoriščene vaje se ne prenašajo v naslednje obdobje.