Cenik

ČLANARINA
ČLANARINA
Sezonska članarina v Plesnem društvu SalSon5€
UDELEŽBA NA TEČAJIH SALSA
enkratni obisk13 €
1 mesec35 €
2 meseca60 €

*mesečni tečaj obsega 4 zaporedne vaje po 90 min

Vpis in članstvo:

Ob vpisu izpolnite vpisni list, na podlagi podatkov vodimo evidenco obiskov in plačil.

  • Tečajnino se poravna v naprej pred prvo vajo.

  • Ob vsaki udeležbi ste dolžni “na recepciji” potrditi prisotnost s člansko izkaznico ter poravnati morebitne obveznosti.

  •  Članarino se poravna enkrat na sezono.

  •  Člani društva imajo ugodnosti.

  •  V primeru odsotnosti 2 zaporedni vaj ali več (v primeru bolezni, poškodbe ali potovanja) telefonsko ali na e-pošto dva dni pred izostankom sporočite svojo odsotnost. Samo v tem primeru Plesno društvo SalSon omogoči prenos vaj v naslednje obdobje. Denarja za neizkoriščene vaje ne vračamo. Neizkoriščene vaje se ne prenašajo v naslednje obdobje.