Vabilo na 8. zbor članov PD SalSon

Vabljeni na 8. zbor članov Plesnega društva SalSon, ki bo v PETEK, 04. januarja 2019 ob 17:00 uri, v prostorih Gostišča Loka, Zupančičevo sprehajališče 2, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev Zbora članov – pozdrav udeležencem in uvodna beseda
  2. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
  • delovno predsedstvo
  • zapisnikarja
  • overovitelja zapisnika
  1. Pregled dela in dogodkov v letu 2017
  2. Finančno poročilo in potrditev poročila
  3. Razno

Volilno pravico na zboru članov imajo vsi člani Plesnega društva SalSon s plačano članarino za plesno sezono 2018/19. Članarina znaša 5 €. Članarino lahko poravnate na dan zbora članov. Sklepčnost Zbora članov se bo ugotavljala v skladu s 14. členom statuta PD SalSon.

Pričakujem vašo udeležbo in vas lepo pozdravljam!

Helena Golobič, predsednica Plesno društvo SalSon

040 141 040, www.salson.si, info@salson.si

About the author